💥 KẾT QUẢ SỬ DỤNG PHÂN BÓN NPK MẶT TRỜI MỚI CHUYÊN DÙNG CHO CÂY LÚA TẠI BÌNH ĐỊNH VÀ VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Kết quả sử dụng phân bón NPK Mặt Trời Mới chuyên dùng cho cây lúa tại Bình Định và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ ThS. Phạm Phú Hưng – GĐ Công ty CP VTKT Nông nghiệp Bình Định, TS. Nguyễn Thanh Phương – Nguyên PVT Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB và cs.   1. […]

💥 MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGUỒN GEN NÔNG NGHIỆP ĐẶC HỮU, CÓ GIÁ TRỊ TẠI TỈNH PHÚ YÊN

Một số giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững nguồn gen nông nghiệp đặc hữu, có giá trị tại tỉnh Phú Yên Nguyễn Thanh Phương1, ThS. Phạm Phú Hưng2 1Trường ĐH Quang Trung; Nguyên PVT Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB 2GĐ Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định Đặt […]

💥 KẾT QUẢ TRỒNG SẮN THÂM CANH VỚI PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG NPK MẶT TRỜI MỚI TẠI KRÔNG PA – GIA LAI, PHÙ CÁT – BÌNH ĐỊNH VÀ SƠN TỊNH – QUẢNG NGÃI

Kết quả trồng sắn thâm canh với phân bón chuyên dùng NPK Mặt Trời Mới tại Krông Pa – Gia Lai, Phù Cát – Bình Định và Sơn Tịnh – Quảng Ngãi ThS. Phạm Phú Hưng – Giám đốc, CN. Lưu Hữu Phước, CN. Nguyễn Ngọc Thạch, KS. Nguyễn Phúc, CN. Nguyễn Thiện Chiến (Công […]

Cách nào để giảm 50% lượng phân bón trên lúa?

Cách nào để giảm 50% lượng phân bón trên lúa? Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam Kết quả trình diễn trên 60 ha lúa tại ĐBSCL đã chứng minh điều này có thể làm được, giúp nông dân tiết kiệm chi phí mà năng suất vẫn có thể như kỳ vọng… Kết quả bất ngờ […]

Một số vấn đề cần quan tâm về việc sử dụng phân bón Mặt Trời Mới chuyên dùng trong kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch bưởi da xanh tại Bình Định và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Một số vấn đề cần quan tâm về việc sử dụng phân bón Mặt Trời Mới chuyên dùng trong kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch bưởi da xanh tại Bình Định và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ ThS. Phạm Phú Hưng – Giám đốc, ThS. Trần Văn Tuyến, CN. Lưu Hữu Phước, […]

Kết quả sử dụng phân bón Mặt Trời Mới CD cho cây Lúa Vụ Đông Xuân 2021-2022 tại HTX NN Ngọc An, Hoài Nhơn, Bình Định

ThS. Phạm Phú Hưng – GĐ2, TS. Nguyễn Thanh Phương1, CN. Lưu Hữu Phước2, CN. Nguyễn Ngọc Thạch2, CN. Lê Thị Kim Nhường3, CN. Nguyễn Ngọc Nghiệp – GĐ3 1Nguyên PVT Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB, 2Công ty CP VTKT Nông nghiệp Bình Định, 3HTX NN Ngọc An 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Phường Hoài Thanh […]