nayphimsex

Giống hoa cây cảnh Đuôi chồn đỏ (Alpinia purpurata)

Giống hoa cây cảnh Đuôi chồn đỏ (Alpinia purpurata) 1. Nguồn gốc Tác giả và cơ quan tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Vũ Linh Chi, Đinh Thế Vu và CTV.: Nguyễn Như Hoa, Lưu Ngọc Trình, Hoàng Thị Huệ, Nguyễn Thanh Phương, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam. Nguồn gốc và […]