KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN NGUỒN GENE SA NHÂN TÍM CHO NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG TỐT TẠI HUYỆN KBANG, TỈNH GIA LAI

Kết quả nghiên cứu tuyển chọn nguồn gene sa nhân tím (Amomum longiligulare T.L.Wu) cho năng suất cao, chất lượng tốt tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai TS. Nguyễn Thanh Phương và cs PVT Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ Đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Bộ Nông nghiệp […]