Mục tiêu Công ty

Hoạt động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh nhằm mục tiêu mang lại lợi nhuận tối đa, hợp pháp, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, tăng cổ tức cho các cổ đông, thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

– Định hướng: phấn đấu trở thành đơn vị sản xuất và cung ứng dịch vụ các sản phẩm phân bón có số lượng và doanh thu đứng đầu các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây nguyên.

– Nhiệm vụ: tạo ra những mặt hàng phân bón hỗn hợp phù hợp với từng vùng đất, mùa vụ, cây trồng ở các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên để phục vụ tốt nhất cho bà con nông dân với phương châm: “ Phân bón Mặt trời làm lời nhà nông”. “ Phân bón Mặt trời mới – niềm mong đợi của nhà nông.”