🔆🔆🔆 Dinh dưỡng cho sầu riêng giai đoạn lớn trái

https://drt.vn/khoa-hoc-ky-thuat-voi-nha-nong-ngay-8-8-2023-29821.html

✔✔✔ Chăm sóc cà phê giai đoạn chắc hạt

https://drt.vn/khoa-hoc-ky-thuat-voi-nha-nong-15-8-2023-29883.html

💥💥💥 Giải pháp hạn chế rụng trái trên cây cà phê

https://truyenhinhdaknong.vn/video/mat-troi-moi-cung-nha-nong-lam-giau-ngay-28-8-2023-22721.htm

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP & THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT LÚA KÉM HIỆU QUẢ TẠI PHÚ YÊN – ĐỀ XUẤT MỘT SỐ VẤN ĐỀ

TS. Nguyễn Thanh Phương Nguyên PVT, Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB ThS. Phạm Phú Hưng GĐ Cty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định và cs

Giống hoa cây cảnh Đuôi chồn đỏ (Alpinia purpurata)

Giống hoa cây cảnh Đuôi chồn đỏ (Alpinia purpurata) 1. Nguồn gốc Tác giả và cơ quan tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Vũ Linh Chi, Đinh Thế Vu và CTV.: Nguyễn Như Hoa, Lưu Ngọc Trình, Hoàng Thị Huệ, Nguyễn Thanh Phương, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam. Nguồn gốc và […]

🔆🔆🔆 KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN NPK CHUYÊN DÙNG CHO CÂY LẠC TẠI VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Nguyễn Thanh Phương1, Phạm Phú Hưng2, Nguyễn Trần Thủy Tiên3, Nguyễn Ngọc Thạch2, Lưu Hữu Phước2, Nguyễn Phúc2, Lê Xuân Biên2 (Đăng trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ISSN 1859-4581, số 1+2 / 2023, từ trang 53-60) (Người phản biện: TS. Bùi Huy Hiền; Ngày nhận bài: 03/10/2022; Ngày thông qua […]

💥💥 Xây dựng mô hình bón phân cho cây bưởi da xanh tại huyện Hoài Ân – Bình Định

Thạc sĩ Phạm Phú Hưng – Giám đốc Công ty CP VT KTNN Bình Định, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phương – Nguyên Phó VT VKHKT Nông nghiệp Duyên hải NTB và các cộng sự Công ty CP VT KTNN Bình Định là đơn vị tiên phong trong công tác nghiên cứu, sáng tạo để đa […]

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN NGUỒN GENE SA NHÂN TÍM CHO NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG TỐT TẠI HUYỆN KBANG, TỈNH GIA LAI

Kết quả nghiên cứu tuyển chọn nguồn gene sa nhân tím (Amomum longiligulare T.L.Wu) cho năng suất cao, chất lượng tốt tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai TS. Nguyễn Thanh Phương và cs PVT Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ Đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Bộ Nông nghiệp […]

💥 KẾT QUẢ TRỒNG SẮN THÂM CANH VỚI PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG NPK MẶT TRỜI MỚI TẠI KRÔNG PA – GIA LAI, PHÙ CÁT – BÌNH ĐỊNH VÀ SƠN TỊNH – QUẢNG NGÃI

Kết quả trồng sắn thâm canh với phân bón chuyên dùng NPK Mặt Trời Mới tại Krông Pa – Gia Lai, Phù Cát – Bình Định và Sơn Tịnh – Quảng Ngãi ThS. Phạm Phú Hưng – Giám đốc, CN. Lưu Hữu Phước, CN. Nguyễn Ngọc Thạch, KS. Nguyễn Phúc, CN. Nguyễn Thiện Chiến (Công […]

Một số vấn đề cần quan tâm về việc sử dụng phân bón Mặt Trời Mới chuyên dùng trong kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch bưởi da xanh tại Bình Định và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Một số vấn đề cần quan tâm về việc sử dụng phân bón Mặt Trời Mới chuyên dùng trong kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch bưởi da xanh tại Bình Định và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ ThS. Phạm Phú Hưng – Giám đốc, ThS. Trần Văn Tuyến, CN. Lưu Hữu Phước, […]