nayphimsex

Giống hoa cây cảnh Đuôi chồn đỏ (Alpinia purpurata)

google+

linkedin

Giống hoa cây cảnh Đuôi chồn đỏ (Alpinia purpurata)

Giống hoa cây cảnh Đuôi chồn đỏ (Alpinia purpurata)

1. Nguồn gốc

Tác giả và cơ quan tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Vũ Linh Chi, Đinh Thế Vu và CTV.: Nguyễn Như Hoa, Lưu Ngọc Trình, Hoàng Thị Huệ, Nguyễn Thanh Phương, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam.

Nguồn gốc và phương pháp: Giống thuộc họ riềng gừng, chọn lọc từ tập đoàn hoa cây cảnh địa phương của Việt Nam.

Được công nhận tạm thời theo Quyết định số 2182 QĐ/BNN-KHCN ngày 29 tháng 07 năm 2004.

2. Những đặc tính chủ yếu

Là loại cây thân thảo, sinh trưởng vô hạn, sinh trưởng và phát triển mạnh vào vụ xuân hè. Thời gian từ trồng đến đến đẻ nhánh đầu tiên là 25 – 30 ngày. Từ trồng đến nở hoa là 190 – 250 ngày, thời gian nở của 1 nhánh là 25 – 30 ngày. Từ trồng đến lụi nhánh là 285 – 300 ngày.

3. Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật

Giống đã được khảo nghiệm trên diện rộng ở một số địa phương có các vùng sinh thái khác nhau như: Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Tây Cũ.

BÀI VIẾT QUA CÁC NĂM