♻♻♻🤝🤝🤝💥Hội thảo đầu bờ, thăm đồng, đánh giá hiệu quả mô hình trình diễn phân bón NPK Mặt Trời Mới công nghệ Eco – Nanomix trên cây lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 tại HTX NN Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chiều ngày 21/3/2024. Công ty CP vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định phối hợp với HTX NN Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo đầu bờ, thăm đồng, đánh giá hiệu quả mô hình trình diễn phân bón NPK Mặt Trời Mới công nghệ Eco – Nanomix trên […]