Mặt Trời Mới Cùng Nhà Nông Làm Giàu_ Số 14

google+

linkedin

Mặt Trời Mới Cùng Nhà Nông Làm Giàu_ Số 14

Câu hỏi: Nông dân Nguyễn Nam Bình ở Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam có hỏi: Ở chỗ anh nước rất hiếm, vậy có cách nào để quản lý nước tốt nhất, để giúp cây lúa phát triển?

Trả lời: Sau đây là phần trả lời của Tiến sỹ Nguyễn Thanh Bình – Cố vấn kỹ thuật của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe

 

BÀI VIẾT QUA CÁC NĂM