💥💥♻♻♻ Phân bón Mặt Trời Mới – Vui mừng tiếp đón đoàn Cán bộ nông nghiệp nước bạn CuBa sang thăm nhà máy phân bón Long Mỹ

google+

linkedin

💥💥♻♻♻ Phân bón Mặt Trời Mới – Vui mừng tiếp đón đoàn Cán bộ nông nghiệp nước bạn CuBa sang thăm nhà máy phân bón Long Mỹ

Ngày 21-09-2023 Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định hân hoan tiếp đón đoàn Cán bộ nông nghiệp nước bạn CuBa sang thăm nhà máy phân bón Long Mỹ

Một số hình ảnh của buổi gặp gỡ:

BÀI VIẾT QUA CÁC NĂM