Thông báo tình hình dịch hại tuần 04 tháng 04/2018

google+

linkedin

Thông báo tình hình dịch hại tuần 04 tháng 04/2018

Thông báo tình hình dịch hại tuần 4 tháng 04/2018 dẫn nguồn từ Cục Bảo Vệ Thực Vật.

Tải về theo link bên dưới:

17.tbsb.cuc

 

BÀI VIẾT QUA CÁC NĂM