♻♻♻ KẾT QUẢ XÂY DỰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH CANH TÁC NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (CSA) Ở TỈNH BÌNH THUẬN

Nguyễn Thanh Phương1 – Phó Viện trưởng ThS. Phan Nguyễn Hoàng Tân2 ThS. Mạc Khánh Trang1; ThS. Phan Trần Việt1; KS. Đường Minh Mạnh1 1 Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ (ASISOV) 2Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Thuận Tóm tắt: Tổng diện tích xây dựng các mô hình canh tác […]

NPK 20-20-15 Cao Cấp

THÀNH PHẦN:    Đạm (N): 20%, Lân (P2O5): 20%, Kali (K2O): 15% CÔNG DỤNG:­ – Tăng hiệu quả sử dụng phân bón, giảm chi phí. – Giúp cây trồng phát triển cân đối, tăng khả năng đề kháng sâu bệnh. – Tăng khả năng sinh trưởng phát triển của cây trồng. – Tăng năng suất, […]

NPK 16-16-8+TE

THÀNH PHẦN: Đạm (N): 16%, Lân (P2O5): 16%, Kali (K2O): 8%, Lưu huỳnh (S): 9% Bổ sung vi lượng (TE): Bo (B): 50ppm, Kẽm (Zn): 200 ppm, Đồng (Cu): 50 ppm, Mangan (Mn): 50 ppm. CÔNG DỤNG: – Ra rễ mạnh, chống nghẹt rễ, vàng lá. – Cải tạo đất, tăng độ tơi xốp, nâng […]

NPK 9-20-18+4MgO+TE (CD Cho Cây Đậu)

THÀNH PHẦN: Đạm (N): 9%, Lân (P2O5): 20%, Kali (K2O): 18%, Magie Oxit (MgO): 4%, Lưu huỳnh (S): 5%, Độ ẩm: < 5% Vi lượng (TE): Bo (B) 300ppm, Kẽm (Zn): 200ppm, Đồng (Cu): 50 ppm, Sắt (Fe): 80ppm, Mangan(Mn): 50ppm. CÔNG DỤNG: – Cung cấp đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng […]

NPK 10-10-5

THÀNH PHẦN: Đạm (N): 10%, Lân (P2O5): 10%, Kali (K2O): 5% Độ ẩm: 5% CÔNG DỤNG: – Ra rễ mạnh, chống nghẹt rễ, vàng lá. – Cải tạo đất, tăng độ tơi xốp, nâng cao độ màu mỡ của đất. – Tăng khả năng đẻ nhánh, nảy chồi, phát triển thân lá. – Giúp cây […]

NPK 17-13-5+TE (Lót Thúc)

THÀNH PHẦN: Đạm (N): 17%, Lân (P2O5): 13%, Kali (K2O): 5% Vi lượng (TE): Bo (B) 200ppm, Kẽm (Zn): 300ppm CÔNG DỤNG: – Phù hợp với tất cả các loại cây trồng giai đoạn cây con và kiến thiết cơ bản. – Giúp cây có bộ rễ khỏe, tăng dảnh (nhánh) hữu hiệu, tăng trưởng […]

NPK 14-4-17+TE (Đón Đòng)

THÀNH PHẦN: Đạm (N): 14%, Lân (P2O5): 4%, Kali (K2O): 17% Vi lượng (TE): Bo (B) 200ppm, Kẽm (Zn): 300ppm CÔNG DỤNG: – Phù hợp với tất cả các loại cây trồng giai đoạn bón thúc và nuôi củ – quả. – Giúp lúa trổ thoát, đòng to, tỉ lệ chắc hạt cao. – Giúp […]

NPK MTM01 (20-15-8+TE)

THÀNH PHẦN: Đạm (N): 20%, Lân (P2O5): 15%, Kali (K2O): 8% Vi lượng (TE): Bo (B) 50ppm, Kẽm (Zn): 50ppm CÔNG DỤNG: – Phù hợp với tất cả các loại cây trồng. – Giúp cây có bộ rễ khỏe, tăng dảnh (nhánh) hữu hiệu, tăng trưởng nhanh. – Tăng năng suất, chất lượng nông sản. […]