Phú Yên: Báo cáo kết quả trình diễn phân bón Mặt Trời Mới trên cây lúa tại Huyện Phú Hòa

google+

linkedin

Phú Yên: Báo cáo kết quả trình diễn phân bón Mặt Trời Mới trên cây lúa tại Huyện Phú Hòa

(Bản thảo báo cáo của Trạm Khuyến nông Huyện Phú Hòa)

Phú Hòa là huyện thuần nông, thu nhập của người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, vì vậy sản xuất nông nghiệp đóng vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong nền kinh tế của Huyện nhà.

Với diện tích lúa 2 vụ hơn 10.000 ha, cánh đồng lúa Phú Hòa là một trong những vựa lúa của tỉnh Phú Yên, năng suất lúa bình quân hàng năm đạt từ 70-75 tạ/ha, sản lượng lúa hàng năm đạt trên 75.000 tấn. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế từ cây lúa mang lại chưa cao.

Hiện nay, sản xuất lúa gạo vẫn đang có nhiều thách thức lớn. Do quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang diễn ra mạnh mẽ làm thu hẹp diện tích đất trồng lúa. Bên cạnh đó, do quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu đã và đang làm mất cân bằng ở các vùng sinh thái trồng lúa, khi hạn hán, lũ lụt xảy ra thường xuyên hơn, xâm nhập mặn, sâu bệnh nhiều hơn… ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, làm giảm năng suất lúa. Điều kiện sống của cây trồng thay đổi làm yêu cầu về điều kiện kỹ thuật canh tác cũng thay đổi và Tỉnh Phú Yên cũng không ngoại lệ.

Trong kỹ thuật thâm canh tăng năng suất cây trồng nói chung và cây lúa nói riêng, việc không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, khoa học kỹ thuật như giống, phân bón, bảo vệ thực vật, thuỷ lợi… đã làm tăng năng suất đáng kể. Trong các yếu tố đó, phân bón là yếu tố vô cùng quan trọng đối với năng suất lúa, nó còn cần thiết cho suốt quá trình phát triển, từ giai đoạn mạ cho đến lúc thu hoạch. Ngoài ra chúng còn giữ vai trò duy trì sự sống của toàn bộ cây lúa, không có nguồn dinh dưỡng thì cây lúa sẽ chết, không thể tồn tại.

Chính vì thế, người nông dân đã lạm dụng nhiều vào phân bón nhằm tăng năng suất. Tuy nhiên hiệu quả mà nó mang lại không cao, mặt khác còn gây hậu quả như tăng mức độ sâu bệnh, gây ô nhiễm môi trường, thoái hóa đất,…Đây là một trong những vấn đề đặt ra cho nhiều nhà khoa học cần có biện pháp thích hợp để giảm chi phí sản xuất như: Giảm thuốc BVTV, phân bón, lượng giống gieo sạ,…nhằm giảm chi phí, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, đồng thời đưa nhanh công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sử dụng phân bón tiết kiệm, hiệu quả cho cây lúa là một chiến lược quan trọng để nâng cao độ phì đất, ổn định sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững đến từng hộ nông dân là rất cần thiết.

Vì vậy, trong vụ Hè Thu 2018 Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên phối hợp với  Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định triển khai thử nghiệm bộ sản phẩm phân bón NPK chuyên dùng cho lúa hiệu Mặt Trời Mới MT01+TE và MT02+TE  trên địa bàn huyện Phú Hòa.

Kết quả thử nghiệm được thể hiện cụ thể ở báo cáo đính kèm bên dưới:

BAO CAO PHÚ HÒA

Một số hình ảnh bà con tham quan mô hình thử nghiệm:

 

BÀI VIẾT QUA CÁC NĂM