💥💥💥♻♻♻ Phân bón Mặt Trời Mới tham gia Hội thảo về phát triển VAC tuần hoàn gắn với kết nối cung cầu từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 06/NQLT-BNNPTNT-HLV, giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Làm vườn Việt Nam giai đoạn 2023 – 2030, tăng cường chuyển giao TBKT, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nâng cao kiến thức và năng lực tổ chức sản xuất, hợp […]

New Postss

News Post

💥💥💥 Chương trình Tham quan và trao đổi kinh nghiệm giữa Công ty CP Vật tư KTNN Bình Định và Hội Nông dân tỉnh Bình Định

Ngày 25-11-2023, Công ty CP Vật tư KTNN Bình Định tổ chức buổi gặp mặt trao đổi kinh nghiệm với Hội nông dân tỉnh Bình Định tại Nhà máy Phân bón Long Mỹ. Tại buổi gặp mặt, hai bên đã nghe giới thiệu về nhà máy phân bón Long Mỹ, các sản phẩm chủ lực, […]