Kết quả sử dụng phân bón NPK Mặt Trời Mới chuyên dùng cho cây sắn năm 2021 tại Quảng Ngãi

  TS. Nguyễn Thanh Phương (Nguyên PVT – Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB); ThS. Phạm Phú Hưng (Giám đốc – Công ty CP Vật tư Kỹ thuật NN Bình Định) KS. Nguyễn Phúc (Công ty CP Vật tư Kỹ thuật NN Bình Định) KS. Lê Thị Út Quyên (Trung tâm Khuyến nông Quảng Ngãi) 1. […]

Lễ Trao Tặng Huy Hiệu 45 Năm Tuổi Đảng

Sáng ngày 13/09/2021, Chi bộ Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho Đảng viên Lưu Sinh Ngọc là Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Công ty. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Lê Văn Hồng […]

Thông báo Nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9

Kính gửi: Toàn thể Quý khách hàng và đối tác của Công ty Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông Nghiệp Bình Định xin trân trong gửi đến Quý khách hàng và đối tác của Công ty thời gian nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh […]

Kết quả XDMH trình diễn và cánh đồng lớn sử dụng phân bón NPK Mặt Trời Mới chuyên dùng vụ Đông Xuân 2020 – 2021 tại Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

TS. Nguyễn Thanh Phương1, ThS. Phạm Phú Hưng2 – GĐ, CN. Nguyễn Ngọc Thạch2, CN. Lưu Hữu Phước2, KS. Nguyễn Phúc2, CN. Lê Xuân Biên2 1Nguyên PVT Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB, 2Công ty CP VTKT Nông nghiệp Bình Định  Đông xuân (ĐX) là vụ sản xuất trồng trọt lớn nhất trong năm tại vùng […]

Kết quả sử dụng phân bón NPK Mặt Trời Mới chuyên dùng cho cây lúa vụ Đông Xuân 2020 – 2021 tại Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

ThS. Phạm Phú Hưng – GĐ2,TS. Nguyễn Thanh Phương1, CN. Nguyễn Ngọc Thạch2, CN. Lưu Hữu Phước2, KS. Nguyễn Phúc2, CN. Lê Xuân Biên2, CN. Nguyễn Hữu Chung – GĐ3 1Nguyên PVT Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB, 2Công ty CP VTKT Nông nghiệp Bình Định, 3HTX NN Ân Hảo Tây Tóm tắt: Lúa là cây gieo […]

Kết quả sử dụng phân bón NPK Mặt Trời Mới chuyên dùng cho cây lạc vụ Đông Xuân 2020 – 2021 tại Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

TS. Nguyễn Thanh Phương1, ThS. Phạm Phú Hưng – GĐ2, CN. Nguyễn Ngọc Thạch2, CN. Lưu Hữu Phước2, KS. Nguyễn Phúc2, CN. Lê Xuân Biên2 1Nguyên PVT Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB, 2Công ty CP VTKT Nông nghiệp Bình Định Tóm tắt: Vùng miền Trung và Tây Nguyên là vùng trồng lạc trọng điểm của […]