Thông báo Tuyển dụng Tháng 09/2020

Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định là đơn vị chuyên sản xuất và kinh doanh phân bón, với thương hiệu Mặt Trời Mới đã gắn bó lâu năm trên thị trường và người nông dân khắp cả nước. Nay chúng tôi trân trọng thông báo tuyển dụng những vị […]

Hội nghị người lao động năm 2020

Chiều ngày 20/07/2020, Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định đã tổ chức thành công Hội nghị Người Lao Động Năm 2020. Tham dự Hội nghị có đầy đủ cán bộ công nhân viên người Lao động của Công ty. Ông Phạm Phú Hưng, Bí thư chi bộ, Thành viên […]

Kết Quả Khảo Nghiệm Một Số Giống Lạc Tại Tỉnh Khánh Hòa

TS.Nguyễn Thanh Phương, ThS. Phan Trần Việt, KS. Đường Minh Mạnh Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ (ASISOV) (Đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp ISSN 1859-1558, số 6 (103) – 2019, từ trang 83-88) (Ngày nhận bài: 24/5/2019; Ngày phản biện: 5/6/2019; Người phản biện: […]

Thông báo Tuyển dụng Tháng 07/2020

Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định là đơn vị chuyên sản xuất và kinh doanh phân bón, với thương hiệu Mặt Trời Mới đã gắn bó lâu năm trên thị trường và người nông dân khắp cả nước. Nay chúng tôi trân trọng thông báo tuyển dụng những vị […]

Công ty CP Vật tư KTNN Bình Định tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 16/06/2020 tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Trong phiên họp, các cổ đông đã nghe các báo cáo, tờ trình: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất […]