🔅🔅🔅 Hội nghị đầu bờ “Đánh giá hiệu quả sử dụng phân bón NPK thế hệ mới công nghệ Eco-Nanomix trên cây lúa trong vụ Đông Xuân 2022-2023 tại xã Phước Hưng – Tuy Phước – Bình Định”

google+

linkedin

🔅🔅🔅 Hội nghị đầu bờ “Đánh giá hiệu quả sử dụng phân bón NPK thế hệ mới công nghệ Eco-Nanomix trên cây lúa trong vụ Đông Xuân 2022-2023 tại xã Phước Hưng – Tuy Phước – Bình Định”

Với mục tiêu đưa Sản phẩm phân bón thế hệ mới chuyên dùng cho lúa và rau màu với hoạt chất Eco – Nanomix giúp giảm lượng bón, giảm lần bón, giảm phát thải COgiúp bà con nông dân tiết kiệm chi phí sản xuất và đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định phối hợp với đơn vị nghiên cứu và HTX Nông nghiệp Phước Hưng tổ chức triển khai Mô hình sử dụng phân bón NPK thế hệ mới công nghệ Eco-Nanomix trên diện tích 3,2 ha với 38 hộ nông dân tham gia. Mô hình được thực hiện trong vụ Đông xuân 2022-2023, thời gian gieo sạ từ ngày 18/12/2022 đến ngày 19/12/2022 và sử dụng giống lúa BC15.

Mô hình thực hiện với 4 nghiệm thức (NT): (i) NT1: NPK không công nghệ Eco-Nanomix với 3 lần bón; (ii) NT2: NPK công nghệ Eco-Nanomix với 3 lần bón; (iii) NT3: Giảm 20% lượng phân NPK công nghệ Eco-Nanomix với 3 lần bón; (iv) NT4: Giảm 20% lượng phân NPK công nghệ Eco-Nanomix với 2 lần bón.

Phân NPK công nghệ Eco-Nanomix của thương hiệu Mặt Trời Mới: NPK 18-14-6 + 6S + TE và NPK 16-6-18 + 1Mg + TE.

Sau 120 ngày thực hiện và đã cho kết quả như sau:

   (1) Phân bón NPK thế hệ mới công nghệ Eco-Nanomix có các chỉ tiêu sinh trưởng cao hơn các loại phân NPK khác, đặc biệt chiều dài rễ và số lượng rễ tăng đáng kể. Các chỉ tiêu về yếu tố cấu thành năng suất như số bông nhiều hơn, đòng to, dài, nhiều hat/bông, hạt chắc mẩy, chống chịu sâu bệnh, chống đỗ ngã tốt,… Với các nghiệm thức giảm 20% lượng phân nhưng các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển không có chênh lệch nhiều.

   (2) Năng suất thực thu ước đạt từ 80,2 – 88,2 tạ/ha, trong đó NT2 có năng suất cao nhất và NT1 có năng suất thấp nhất. NT3 lượng phân bón giảm 20% nhưng năng suất xấp xỉ NT2 (bón đầy đủ), giữa NT3 và NT4 có năng suất tương đương nhau.

   (3) Lãi ròng của các nghiệm thức dao động từ 27,621 – 33,168 triệu đồng/ha trong đó NT1 có mức lãi ròng thấp nhất và NT3 (giảm 20% lượng phân, bón 3 lần) có mức lãi ròng cao nhất. Tỷ lệ lãi ròng của các nghiệm thức phân bón NPK thế hệ mới công nghệ Eco-Nanomix đều vượt hơn NT1 từ 16,9 – 20,1%, trong đó NT3 là cao nhất và vượt hơn các nghiệm thức còn lại. Tỷ suất lợi nhuận thấp nhất ở NT1 (không Eco-Nanomix) chỉ là 0,97 lần, cao nhất ở NT3 và NT4 lần lượt là 1,24 và 1,22 lần.

   Ngày 18/04/2023 Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định phối hợp với HTX Phước Hưng đã tổ chức hội thảo đầu bờ để đánh giá mô hình trình diễn sử dụng phân bón NPK thế hệ mới công nghệ Eco-Nanomix trên cây lúa vụ Đông Xuân 2022-2023

    Nông dân tham gia hội thảo đầu bờ đã đánh giá cao các nghiệm thức sử dụng Phân bón NPK thế hệ mới công nghệ Eco-Nanomix, đặc biệt nghiệm thức 3 (Giảm 20% lượng phân NPK công nghệ Eco-Nanomix, bón 3 lần) với năng suất lúa khô là xấp xỉ 86 tạ/ha (430 kg/sào), lãi ròng trên 33 triệu đồng/ha, tỷ lệ lãi ròng tăng trên 20% so với NT1; trường hợp thiếu công lao động có thể áp dụng NT4 (Giảm 20% lượng phân NPK công nghệ Eco-Nanomix, bón 2 lần) và đại biểu đề nghị Công ty cung ứng loại phân bón này để sử dụng trong những vụ tiếp theo./.

 

 

 

BÀI VIẾT QUA CÁC NĂM