Thông báo tình hình dịch hại tuần 3 tháng 11/2017

google+

linkedin

Thông báo tình hình dịch hại tuần 3 tháng 11/2017

Thông báo tình hình dịch hại tuần 3 tháng 11/2017 dẫn nguồn từ Cục Bảo Vệ Thực Vật.

Tải về theo link bên dưới:

Thông báo tình hình dịch hại tuần 3 tháng 11

 

BÀI VIẾT QUA CÁC NĂM