Sử dụng phân bón kháng sâu bệnh, năng suất lúa đạt cao

google+

linkedin

Sử dụng phân bón kháng sâu bệnh, năng suất lúa đạt cao

(Báo Phú Yên Online) Vụ hè thu năm 2018, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên phối hợp với Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định triển khai trình diễn phân bón NPK chuyên dùng cho lúa nhãn hiệu Mặt Trời Mới MT01+TE và MT02+TE  tại 4 xã Hòa Đồng, Hòa Phong (huyện Tây Hòa), Hòa Thắng, Hòa Trị (huyện Phú Hòa).

Ruộng sử dụng sản phẩm phân bón NPK chuyên dùng cho lúa  hiệu Mặt Trời Mới kháng sâu bệnh, gia tăng hệ vi sinh vật và thiên địch có ích trên đồng ruộng, đồng thời đạt được lợi nhuận cao hơn sử dụng phân bón truyền thống.


Nông dân tham quan mô hình lúa sử dụng phân bón NPK Mặt Trời Mới tại xã Hòa Đồng (huyện Tây Hòa)

Tại xã Hòa Thắng, mô hình được triển khai trên diện tích 1.000m2, gieo sạ 5kg/500m2, sử dụng bón phân NPK hiệu Mặt Trời Mới. Ruộng đối chứng nông dân gieo sạ, bón phân theo cách truyền thống. Ông Nguyễn Lai, nông dân xã Hòa Thắng tham gia mô hình, cho hay: Tôi thường xuyên đi thăm ruộng nhận thấy, ruộng mô hình lá giữ màu xanh tự nhiên lâu hơn ruộng đối chứng. Việc bón phân NPK hiệu Mặt Trời Mới ở mô hình đã giúp cây lúa tập trung dinh dưỡng đẻ nhánh sớm. Cuối vụ, ruộng mô hình tại xã Hòa Thắng đạt 78,2 tạ/ha, cao hơn ruộng đối chứng 5,4 tạ/ha. Tổng thu mô hình đạt trên 40,6 triệu đồng/ha, còn ruộng đối chứng đạt 37,8 triệu đồng/ha. Tương tự, tại xã Hòa Trị, năng suất ruộng mô hình đạt 80,1 tạ/ha, cao hơn đối chứng 4,9 tạ/ha.

Về hiệu quả kinh tế, tổng thu mô hình đạt gần 42 triệu đồng/ha, còn ruộng đối chứng chỉ đạt 39,1 triệu đồng/ha. Còn tại xã Hòa Đồng, mô hình triển khai trên diện tích 2.000m2, gieo sạ giống OM2695-2 cấp xác nhận. Cuối vụ số hạt chắc/bông ở các ruộng khảo nghiệm dao động từ 69-71 hạt chắc/bông, cao hơn đối chứng 2-4 hạt chắc/bông. Về tỉ lệ lép, ruộng đối chứng có tỉ lệ lép dao động từ 14,3-15,1%, trong khi ở các ruộng khảo nghiệm tỉ lệ lép chỉ đạt từ 9,8-10,6%. Năng suất thực thu ruộng mô hình đạt 76,2 tạ/ha, cao hơn đối chứng từ 3,4tạ/ha.

Ông Nguyễn Tấn Hưng, Phó Giám đốc HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Hòa Đồng, cho rằng: Ruộng sử dụng phân NPK hiệu Mặt Trời Mới giúp cây lúa sinh trưởng, phát triển khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt nên giúp nông dân giảm dùng thuốc bảo vệ thực vật, giảm ô nhiễm môi trường trong sản xuất lúa, gia tăng hệ vi sinh vật và thiên địch có ích trên đồng ruộng…

Ông Trương Quang Tuấn, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết: Kết quả xây dựng mô hình thực nghiệm quy trình kỹ thuật thâm canh lúa sử dụng phân bón chuyên dùng NPK hiệu Mặt Trời Mới cho thấy, ruộng lúa có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, ít nhiễm sâu bệnh hại và năng suất khá cao. Bên cạnh đó việc sử dụng phân bón cân đối và hợp lý giúp đảm bảo các chất dinh dưỡng cung cấp cho cây trồng, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần làm giảm tác động đến môi trường xung quanh.

LÊ TRÂM – BÁO PHÚ YÊN ONLINE

BÀI VIẾT QUA CÁC NĂM