NPK 17-13-5+TE (Lót Thúc)

THÀNH PHẦN: Đạm (N): 17%, Lân (P2O5): 13%, Kali (K2O): 5% Vi lượng (TE): Bo (B) 200ppm, Kẽm (Zn): 300ppm CÔNG DỤNG: – Phù hợp với tất cả các loại cây trồng giai đoạn cây con và kiến thiết cơ bản. – Giúp cây có bộ rễ khỏe, tăng dảnh (nhánh) hữu hiệu, tăng trưởng […]

NPK 14-4-17+TE (Đón Đòng)

THÀNH PHẦN: Đạm (N): 14%, Lân (P2O5): 4%, Kali (K2O): 17% Vi lượng (TE): Bo (B) 200ppm, Kẽm (Zn): 300ppm CÔNG DỤNG: – Phù hợp với tất cả các loại cây trồng giai đoạn bón thúc và nuôi củ – quả. – Giúp lúa trổ thoát, đòng to, tỉ lệ chắc hạt cao. – Giúp […]

NPK MTM01 (20-15-8+TE)

THÀNH PHẦN: Đạm (N): 20%, Lân (P2O5): 15%, Kali (K2O): 8% Vi lượng (TE): Bo (B) 50ppm, Kẽm (Zn): 50ppm CÔNG DỤNG: – Phù hợp với tất cả các loại cây trồng. – Giúp cây có bộ rễ khỏe, tăng dảnh (nhánh) hữu hiệu, tăng trưởng nhanh. – Tăng năng suất, chất lượng nông sản. […]

NPK MTM02 (20-0-20+TE)

THÀNH PHẦN: Đạm (N): 20%, Kali (K2O): 20% Vi lượng (TE): Bo (B) 50ppm, Kẽm (Zn): 200ppm, Mangan (Mn): 50 ppm, Đồng (Cu): 50 ppm CÔNG DỤNG: – Phù hợp với tất cả các loại cây trồng. – Giúp lúa trổ thoát, đòng to, tỉ lệ chắc hạt cao. – Trái lớn nhanh, giảm rụng […]

NPK 14-14-14+TE

THÀNH PHẦN: Đạm (N): 14%, Lân (P2O5): 14%, Kali (K2O): 14% Vi lượng (TE): Bo (B) 500ppm, Kẽm (Zn): 300ppm, Đồng (Cu): 100 ppm, Mangan (Mn): 100 ppm. CÔNG DỤNG: – Nuôi quả non nhanh lớn, mẫu mã đẹp. – Phục hồi cây sau thu hoạch, giúp cây phát triển chồi to, khỏe. – Tăng […]

NPK 14-7-17+TE (SD Kali Sunfat)

THÀNH PHẦN: Đạm (N): 14%, Lân (P2O5): 7%, Kali (K2O): 17% Vi lượng (TE): Bo (B), Kẽm (Zn): 300ppm, Mangan (Mn), Đồng (Cu), Sắt (Fe): 2000 ppm. CÔNG DỤNG: – Giảm rụng hoa, rụng trái non, thúc lớn trái nhanh, chắc hạt, chín tập trung, mẫu mã đẹp. – Tạo cây khỏe, tăng sức chống […]

NPK 18-14-6+6S+TE

THÀNH PHẦN: Đạm (N): 18%, Lân (P2O5): 14%, Kali (K2O): 6%, Lưu huỳnh (S): 6%. Vi lượng (TE): Bo (B) 200ppm, Kẽm (Zn): 200ppm, Mangan (Mn): 50 ppm, Đồng (Cu): 50 ppm. CÔNG DỤNG: – Giúp cây phục hồi nhanh sau thu hoạch. – Ra hoa nhiều và tập trung. – Tăng khả năng đậu […]

NPK 16-7-17+TE

THÀNH PHẦN: Đạm (N): 16%, Lân (P2O5): 7%, Kali (K2O): 17%, Lưu huỳnh (S): 6%. Vi lượng (TE): Bo (B) 500ppm, Kẽm (Zn): 300ppm, Mangan (Mn): 100 ppm, Đồng (Cu): 100 ppm. CÔNG DỤNG: – Xanh lá, chắc hạt, chín tập trung. – Hạn chế rụng quả, chống chịu được khô hạn.  

NPK 16-16-6+TE (25Kg)

THÀNH PHẦN: Đạm (N): 16%, Lân (P2O5): 6%, Kali (K2O): 16% Vi lượng (TE): Bo (B) 200ppm, Kẽm (Zn): 300ppm CÔNG DỤNG: – Giảm rụng hoa, rụng trái, thúc trái lớn nhanh, chắc hạt, chín tập trung. – Tạo cây khỏe, tăng sức chống chịu khi thời tiết bất lợi. – Tăng năng suất, chất […]

NPK 16-6-16+TE (25Kg)

THÀNH PHẦN: Đạm (N): 16%, Lân (P2O5): 6%, Kali (K2O): 16% Vi lượng (TE): Bo (B) 200ppm, Kẽm (Zn): 300ppm CÔNG DỤNG: – Giảm rụng hoa, rụng trái, thúc trái lớn nhanh, chắc hạt, chín tập trung. – Tạo cây khỏe, tăng sức chống chịu khi thời tiết bất lợi. – Tăng năng suất, chất […]