Mặt Trời Mới Cùng Nhà Nông Làm Giàu_ Số 1

google+

linkedin

Mặt Trời Mới Cùng Nhà Nông Làm Giàu_ Số 1

Câu hỏi: Một nông dân ở Quảng Nam có hỏi: Từ lâu anh có thói quen sử dụng phân đơn vừa rồi tại Hội thảo các chuyên gia có giới thiệu phân bón Mặt Trời Mới chuyên dùng cho cây lúa. Vậy lợi ích của nó mang lại như thế nào?

Trả lời: Sau đây là phần trả lời của Kỹ sư Nguyễn Văn Đạo – Giám đốc kỹ thuật và truyền thông của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe

BÀI VIẾT QUA CÁC NĂM