Đoàn khách Miền Bắc – Miền Trung và Đông Nam Bộ về Tham quan Nhà máy Long Mỹ

google+

linkedin

Đoàn khách Miền Bắc – Miền Trung và Đông Nam Bộ về Tham quan Nhà máy Long Mỹ

Nằm trong chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu Mặt Trời Mới, chương trình tham quan nhà máy phân bón Long Mỹ là cơ hội để Công ty chúng tôi giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng về năng lực sản xuất kinh doanh, về các sản phẩm và định hướng phát triển thương hiệu Mặt Trời Mới trong tương lai. Tất cả nhằm tạo dựng, củng cố niềm tin và mối quan hệ hợp tác phát triển lâu dài giữa Công ty với quý khách hàng trong thời gian tới.

Một số hình ảnh :

     

BÀI VIẾT QUA CÁC NĂM