Bộ Công Thương thông báo hủy bỏ hiệu lực của các Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với phân bón vô cơ

google+

linkedin

Bộ Công Thương thông báo hủy bỏ hiệu lực của các Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với phân bón vô cơ

Nội dung cụ thể (Dẫn nguồn từ Cục Bảo Vệ Thực Vật)

– Công văn của Bộ công thương:

CV Bo Cong Thuong

– Công văn của Cục Bảo Vệ Thực Vật:

CV Cuc BVTV

BÀI VIẾT QUA CÁC NĂM