💥💥♻♻♻ Phân bón Mặt Trời Mới – Vui mừng tiếp đón đoàn Cán bộ nông nghiệp nước bạn CuBa sang thăm nhà máy phân bón Long Mỹ

Ngày 21-09-2023 Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định hân hoan tiếp đón đoàn Cán bộ nông nghiệp nước bạn CuBa sang thăm nhà máy phân bón Long Mỹ Một số hình ảnh của buổi gặp gỡ:

🔆🔆🔆 Dinh dưỡng cho sầu riêng giai đoạn lớn trái

https://drt.vn/khoa-hoc-ky-thuat-voi-nha-nong-ngay-8-8-2023-29821.html

✔✔✔ Chăm sóc cà phê giai đoạn chắc hạt

https://drt.vn/khoa-hoc-ky-thuat-voi-nha-nong-15-8-2023-29883.html

💥💥💥 Giải pháp hạn chế rụng trái trên cây cà phê

https://truyenhinhdaknong.vn/video/mat-troi-moi-cung-nha-nong-lam-giau-ngay-28-8-2023-22721.htm

♻♻♻ Doanh nghiệp sản xuất phân bón và sứ mệnh phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững

https://thegioitiepthi.danviet.vn/doanh-nghiep-san-xuat-phan-bon-va-su-menh-phat-trien-nen-nong-nghiep-xanh-20230906170532838.htm

✔✔✔ Làm cho “đất sống” để nông dân miền Tây trồng lúa có thu nhập cao

https://danviet.vn/lam-cho-dat-song-de-nong-dan-mien-tay-trong-lua-co-thu-nhap-cao-20230828171416235.htm?gidzl=L3bi1lxhcKvGBsq8y_QHG5qiPGVfyCD0GNbbLklrmnSKA305llN6Ha4cEmFe-yOI4IbWLZ2QwiLm_-gOJW

💥💥💥 Nông dân trồng lúa An Giang học cách làm đất khỏe, thích ứng biến đổi khí hậu

https://danviet.vn/nong-dan-trong-lua-an-giang-hoc-cach-lam-dat-khoe-20230828113542152.htm

💢💢💢 Thông báo Lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 02-09

THÔNG BÁO V/v nghỉ lễ Quốc Khánh 02-09 Thực hiện theo Quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ lễ năm 2023 Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, Ban Giám đốc thông báo đến toàn thể CBCNV-NLĐ trong Công ty về lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 02-09 như sau: * […]