Thông báo Tuyển dụng tháng 04/2021

Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định là đơn vị chuyên sản xuất và kinh doanh phân bón, với thương hiệu Mặt Trời Mới đã gắn bó lâu năm trên thị trường và người nông dân khắp cả nước. Nay chúng tôi trân trọng thông báo tuyển dụng những vị […]

Phân bón Mặt Trời Mới hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị tại Tỉnh Bình Định

Ths. Phạm Phú Hưng Ks. Trương Thị Cẩm Vân Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định (Công ty) tiền thân là một Doanh nghiệp Nhà nước,được thành lập từ tháng 01/1976. Trước nhu cầu phân bón phục vụ cây trồng ngày càng tăng, nhất là các loại phân bón hỗn […]

Kết quả sản xuất Sắn thâm canh với phân bón chuyên dùng NPK Mặt Trời Mới tại Krongpa – Gia Lai, Phù Cát – Bình Định và Tư Nghĩa – Quảng Ngãi.

TS. Nguyễn Thanh Phương (Nguyên PVT – Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB); ThS. Phạm Phú Hưng (Tổng Giám đốc – Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định) KS. Lưu Hữu Phước, KS. Nguyễn Phúc (Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định) 1. Đặt vấn đề Theo số […]