💥💥 Xây dựng mô hình bón phân cho cây bưởi da xanh tại huyện Hoài Ân – Bình Định

google+

linkedin

💥💥 Xây dựng mô hình bón phân cho cây bưởi da xanh tại huyện Hoài Ân – Bình Định

Thạc sĩ Phạm Phú Hưng – Giám đốc Công ty CP VT KTNN Bình Định,

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phương – Nguyên Phó VT VKHKT Nông nghiệp Duyên hải NTB và các cộng sự

Công ty CP VT KTNN Bình Định là đơn vị tiên phong trong công tác nghiên cứu, sáng tạo để đa dạng hoá các sản phẩm phân bón chuyên dùng chất lượng phù hợp cho từng loại cây trồng khác nhau, từng điều kiện thổ nhưỡng cũng như điều kiện khí hậu thời tiết từng khu vực, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh nhằm tăng năng suất chất lượng và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Các sản phẩm phân bón đa dạng mà chúng tôi tạo ra cũng góp phần giúp bà con nông dân chủ động và có nhiều sự lựa chọn hơn về cây trồng nhằm mục đích đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất. Đây là năm thứ hai liên tiếp Công ty CP VT KTNN Bình Định triển khai xây dựng mô hình bón phân cho cây bưởi da xanh.

Bưởi da xanh là một giống bưởi có nguồn gốc đầu tiên ở xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Quả bưởi da xanh có dạng hình cầu, nặng trung bình từ 1,2 – 2,5 kg/quả; vỏ có màu xanh đến xanh hơi vàng khi chín, dễ lột và khá mỏng (14–18 mm); tép bưởi màu hồng đỏ, bó chặt và dễ tách khỏi vách múi; vị ngọt không chua (độ brix: 9,5–12%); mùi thơm; không hạt đến khá nhiều hạt (có thể có đến 30 hạt/quả); tỷ lệ thịt/quả >55%.

1. Vườn kiến thiết cơ bản (KTCB): Vườn 2 năm tuổi

1.1. Quy mô diện tích: 1000 m2 (Vườn mô hình: 500 m2 tương ứng 12 cây, vườn đối chứng: 500 m2 tương ứng 12 cây), 1 hộ tham gia XDMH (Hộ Bà Hồ Thị Liên Ba)

1.2. Giống Bưởi đã trồng: Giống Bưởi da xanh;

1.3. Tuổi vườn: 15 tháng tuổi (Trồng tháng 9/2021)

1.4. Địa điểm: Tại thôn An Thường 2, xã Ân Thạnh – Hoài Ân – Bình Định.

1.5. Thời gian thực hiện: 12 tháng (Từ tháng 01/2023 – 12/2023).

1.6. Loại phân sử dụng: Sử dụng phân bón Mặt Trời Mới NPK 20-14-8 + TE chuyên dùng cho cây ăn quả (cây Bưởi) giai đoạn KTCB.

Bảng 1. Loại phân, lượng phân và thời điểm bón cho cây Bưởi giai đoạn kiến thiết cơ bản (KTCB) (Lượng phân bón cho 1 cây; kg/cây)

Thời gian bón Phân bón MTM chuyên dùng: Bưởi NPK 20-14 -8 + TE
Tổng lượng phân bón – NPK 20-14-8+TE: 1,8 kg/cây (Bón 2 tháng/ lần)

– Phân chuồng: 20 kg

– Bón lần 1 (Tháng 1-2) – NPK 20-14-8+TE: 0,3 kg; – Phân chuồng: 20 kg
– Bón lần 2 (Tháng 3-4) NPK 20-14-8+TE: 0,3 kg
– Bón lần 3 (Tháng 5-6) NPK 20-14-8+TE: 0,3 kg
– Bón lần 4 (Tháng 7-8) NPK 20-14-8+TE: 0,3 kg
– Bón lần 5 (Tháng 9-10) NPK 20-14-8+TE: 0,3 kg
– Bón lần 6 (Tháng 11-12) NPK 20-14-8+TE: 0,3 kg

2. Vườn kinh doanh cho ra quả theo vụ chính

2.1. Quy mô diện tích: 4.000 m2 (Vườn mô hình: 2.000 m2 tương ứng 54 cây, vườn đối chứng: 2.000 m2 tương ứng 54 cây), 1 hộ tham gia XDMH (Hộ Ông Trần Ngọc Chánh)

2.2. Giống Bưởi đã trồng: Giống Bưởi da xanh;

2.3. Tuổi vườn: 40 tháng tuổi (Trồng tháng 9/2019)

2.4. Địa điểm: Tại thôn Thế Thạnh 1, xã Ân Thạnh – Hoài Ân – Bình Định.

2.5. Thời gian thực hiện: 12 tháng (Từ tháng 01/2023 – 12/2023).

2.6. Loại phân sử dụng: Sử dụng Phân bón Mặt Trời Mới NPK 20-14-8 + TE, NPK 15-15-15 + TE, NPK 15-8-18 + TE chuyên dùng cho cây ăn quả (cây Bưởi) giai đoạn kinh doanh.

Bảng 2. Loại phân, lượng phân và thời điểm bón cho cây Bưởi giai đoạn kinh doanh (Lượng phân bón cho 1 cây; kg/cây)

 

Thời gian bón Phân bón MTM chuyên dùng: Bưởi NPK 20-14-8 + TE, NPK 15-15-15 + TE, NPK 15-8-18 + TE
Tổng lượng phân bón – NPK 20-14-8+TE: 1,5 kg/cây;

– NPK 15-15-15+TE: 2 kg/cây;

– NPK 15-8-18+TE: 1,5 kg/cây;

– Phân chuồng: 40-60 kg/cây

– Bón lần 1 (Sau thu hoạch) – NPK 20-14-8+TE: 1,5 kg/cây; – Phân chuồng: 40-60 kg/cây
– Bón lần 2 (trước khi ra hoa 1 tháng) – NPK 15-15-15+TE: 1,5 kg/cây;
– Bón lần 3 (Giai đoạn nuôi quả) – NPK 15-15-15+TE: 0,5 kg/cây;

– NPK 15-8-18+TE: 1 kg/cây;

– Bón lần 4 (Trước khi thu hoạch 1 tháng) – NPK 15-8-18+TE: 0,5 kg/cây;

Một số hình ảnh tại mô hình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT QUA CÁC NĂM