””

Bảng giá phân bón

SA Nhật Hạt trắng 4.100
SA TQ Hạt trắng 3.400
SA TQ Hạt nhuyễn 3.000
Kali Lào bột trắng 5.500
Kali Russia hạt 7.000
Kali Israel hạt 7.150
Ure đục Cà Mau 6.900
Ure Phú Mỹ hạt trong 6.700
Ure TQ hạt đục 6.500
[Xem tiếp]

Tỷ giá

Mua Bán
USD 22.680 22.750
EUR 26.793 27.126

Nguồn: Ngân hàng VietcomBank ngày 04/12/2017