💖💖💖PHÂN BÓN MẶT TRỜI MỚI VÀ NHÀ KHOA HỌC GẮN BÓ VỚI NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG DÂN


google+

linkedin

””

Bảng giá phân bón

SA Nhật Hạt trắng 6.400
SA TQ Hạt trắng 6.300
SA TQ Hạt nhuyễn 6.100
Kali Lào bột trắng 10.500
Kali Russia hạt 10.000
Kali Israel hạt 10.150
Ure đục Cà Mau 9.400
Ure Phú Mỹ hạt trong 9.200
Ure Indo hạt trong 9.000
[Xem tiếp]

Đảng - Đoàn Thể

Liên kết website

Tỷ giá