Thông báo tình hình dịch hại tuần 01 tháng 09/2018

google+

linkedin

Thông báo tình hình dịch hại tuần 01 tháng 09/2018

Thông báo tình hình dịch hại tuần 01 tháng 09/2018 dẫn nguồn từ Cục Bảo Vệ Thực Vật.

(website: http://ppd.gov.vn)

Tải về theo link bên dưới:36.tbsbcuc-1

BÀI VIẾT QUA CÁC NĂM