Mặt Trời Mới Cùng Nhà Nông Làm Giàu_ Số 3

google+

linkedin

Mặt Trời Mới Cùng Nhà Nông Làm Giàu_ Số 3

Câu hỏi: Phân bón Mặt Trời Mới không có TE (Trung vi lượng) thích hợp với loại đất nào, nhờ chương trình trả lời giúp ạ?

Trả lời:Sau đây là phần trả lời của Kỹ sư Nguyễn Văn Đạo – Giám đốc kỹ thuật và truyền thông của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe

BÀI VIẾT QUA CÁC NĂM