Phân bón Mặt Trời Mới hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị tại Tỉnh Bình Định

Ths. Phạm Phú Hưng Ks. Trương Thị Cẩm Vân Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định (Công ty) tiền thân là một Doanh nghiệp Nhà nước,được thành lập từ tháng 01/1976. Trước nhu cầu phân bón phục vụ cây trồng ngày càng tăng, nhất là các loại phân bón hỗn […]

Kết quả sản xuất Sắn thâm canh với phân bón chuyên dùng NPK Mặt Trời Mới tại Krongpa – Gia Lai, Phù Cát – Bình Định và Tư Nghĩa – Quảng Ngãi.

TS. Nguyễn Thanh Phương (Nguyên PVT – Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB); ThS. Phạm Phú Hưng (Tổng Giám đốc – Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định) KS. Lưu Hữu Phước, KS. Nguyễn Phúc (Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định) 1. Đặt vấn đề Theo số […]

Kết Quả Khảo Nghiệm Một Số Giống Lạc Tại Tỉnh Khánh Hòa

TS.Nguyễn Thanh Phương, ThS. Phan Trần Việt, KS. Đường Minh Mạnh Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ (ASISOV) (Đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp ISSN 1859-1558, số 6 (103) – 2019, từ trang 83-88) (Ngày nhận bài: 24/5/2019; Ngày phản biện: 5/6/2019; Người phản biện: […]

Kết quả sản xuất lạc thâm canh với phân bón chuyên dùng Mặt trời mới trong vụ Đông xuân 2019 – 2020 tại xã Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định

Kết quả sản xuất lạc thâm canh với phân bón chuyên dùng Mặt trời mới trong vụ Đông xuân 2019 – 2020 tại xã Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định Nguyễn Thanh Phương (Nguyên PVT – Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB); Lưu Hữu Phước (Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định) […]

Sử Dụng Phân Bón Mặt Trời Mới Chuyên Dùng Trong Kỹ Thuật Thâm Canh Lạc và Sắn Trong Mô Hình Lạc Xen Sắn

Sử Dụng Phân Bón Mặt Trời Mới Chuyên Dùng Trong Kỹ Thuật Thâm Canh Lạc và Sắn Trong Mô Hình Lạc Xen Sắn TS. Nguyễn Thanh Phương 1. Giống sử dụng – Đối với giống lạc: Lạc sẻ, Lỳ, mỏ két, L14, LDH.01 (Theo Quy chuẩn QCVN 01-57 : 2011/BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và […]

Ảnh hưởng của thời vụ tới năng suất và khả năng nhân giống của giống sắn KM7 tại tỉnh Bình Định

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ TỚI NĂNG SUẤT VÀ KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG CỦA GIỐNG SẮN KM7 TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH TS. Nguyễn Thanh Phương1, Hồ Sĩ Công2, Nguyễn Trần Thủy Tiên2,Nguyễn Hòa Hân2 1 Nguyên PVT Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ 2Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp […]

Hội thảo Tư vấn Kỹ thuật tại Nhơn Tân, Bình Định

Ngày 18/9/2018 vừa qua, Công ty CP Vật tư KTNN Bình Định – nhãn hiệu Phân bón Mặt Trời Mới kết hợp cùng Hợp tác xã DV NN Nhơn Tân tổ chức Buổi Hội thảo Tư vấn Kỹ thuật cho hơn 60 bà con xã viên của Hợp tác xã. Tham dự có đại diện […]

Sử dụng phân bón kháng sâu bệnh, năng suất lúa đạt cao

(Báo Phú Yên Online) Vụ hè thu năm 2018, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên phối hợp với Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định triển khai trình diễn phân bón NPK chuyên dùng cho lúa nhãn hiệu Mặt Trời Mới MT01+TE và MT02+TE  tại 4 xã Hòa Đồng, Hòa […]

Phú Yên: Nông dân trồng lúa học gieo sạ… lúa

(TBKTSG Online) – Phú Yên là vựa lúa lớn của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ với diện tích sản xuất gần 57.000ha/năm, sản lượng trên dưới 34 vạn tấn/năm. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất lúa hiện nay của tỉnh Phú Yên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc […]