🔆🔆🔆 Dinh dưỡng cho sầu riêng giai đoạn lớn trái

https://drt.vn/khoa-hoc-ky-thuat-voi-nha-nong-ngay-8-8-2023-29821.html

✔✔✔ Chăm sóc cà phê giai đoạn chắc hạt

https://drt.vn/khoa-hoc-ky-thuat-voi-nha-nong-15-8-2023-29883.html

💥💥💥 Giải pháp hạn chế rụng trái trên cây cà phê

https://truyenhinhdaknong.vn/video/mat-troi-moi-cung-nha-nong-lam-giau-ngay-28-8-2023-22721.htm

♻♻♻ Doanh nghiệp sản xuất phân bón và sứ mệnh phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững

https://thegioitiepthi.danviet.vn/doanh-nghiep-san-xuat-phan-bon-va-su-menh-phat-trien-nen-nong-nghiep-xanh-20230906170532838.htm

✔✔✔ Làm cho “đất sống” để nông dân miền Tây trồng lúa có thu nhập cao

https://danviet.vn/lam-cho-dat-song-de-nong-dan-mien-tay-trong-lua-co-thu-nhap-cao-20230828171416235.htm?gidzl=L3bi1lxhcKvGBsq8y_QHG5qiPGVfyCD0GNbbLklrmnSKA305llN6Ha4cEmFe-yOI4IbWLZ2QwiLm_-gOJW

💥💥💥 Nông dân trồng lúa An Giang học cách làm đất khỏe, thích ứng biến đổi khí hậu

https://danviet.vn/nong-dan-trong-lua-an-giang-hoc-cach-lam-dat-khoe-20230828113542152.htm

MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM NANO TRÊN PHÂN BÓN NPK ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRÊN CÂY NGÔ SINH KHỐI TRONG VỤ HÈ THU 2023 TẠI XÃ BÌNH NGHI, HUYỆN TÂY SƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM NANO TRÊN PHÂN BÓN NPK ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRÊN CÂY NGÔ SINH KHỐI TẠI TRONG VỤ HÈ THU 2023 TẠI XÃ BÌNH NGHI, HUYỆN TÂY SƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Cây […]