🔅🔅🔅 Hội nghị đầu bờ “Đánh giá hiệu quả sử dụng phân bón NPK thế hệ mới công nghệ Eco-Nanomix trên cây lúa trong vụ Đông Xuân 2022-2023 tại xã Phước Hưng – Tuy Phước – Bình Định”

Với mục tiêu đưa Sản phẩm phân bón thế hệ mới chuyên dùng cho lúa và rau màu với hoạt chất Eco – Nanomix giúp giảm lượng bón, giảm lần bón, giảm phát thải CO2 giúp bà con nông dân tiết kiệm chi phí sản xuất và đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Công […]

🔆🔆🔆 KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN NPK CHUYÊN DÙNG CHO CÂY LẠC TẠI VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Nguyễn Thanh Phương1, Phạm Phú Hưng2, Nguyễn Trần Thủy Tiên3, Nguyễn Ngọc Thạch2, Lưu Hữu Phước2, Nguyễn Phúc2, Lê Xuân Biên2 (Đăng trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ISSN 1859-4581, số 1+2 / 2023, từ trang 53-60) (Người phản biện: TS. Bùi Huy Hiền; Ngày nhận bài: 03/10/2022; Ngày thông qua […]

💥💥 Xây dựng mô hình bón phân cho cây bưởi da xanh tại huyện Hoài Ân – Bình Định

Thạc sĩ Phạm Phú Hưng – Giám đốc Công ty CP VT KTNN Bình Định, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phương – Nguyên Phó VT VKHKT Nông nghiệp Duyên hải NTB và các cộng sự Công ty CP VT KTNN Bình Định là đơn vị tiên phong trong công tác nghiên cứu, sáng tạo để đa […]

💥 KẾT QUẢ SỬ DỤNG PHÂN BÓN NPK MẶT TRỜI MỚI CHUYÊN DÙNG CHO CÂY LÚA TẠI BÌNH ĐỊNH VÀ VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Kết quả sử dụng phân bón NPK Mặt Trời Mới chuyên dùng cho cây lúa tại Bình Định và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ ThS. Phạm Phú Hưng – GĐ Công ty CP VTKT Nông nghiệp Bình Định, TS. Nguyễn Thanh Phương – Nguyên PVT Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB và cs.   1. […]

💥 MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGUỒN GEN NÔNG NGHIỆP ĐẶC HỮU, CÓ GIÁ TRỊ TẠI TỈNH PHÚ YÊN

Một số giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững nguồn gen nông nghiệp đặc hữu, có giá trị tại tỉnh Phú Yên Nguyễn Thanh Phương1, ThS. Phạm Phú Hưng2 1Trường ĐH Quang Trung; Nguyên PVT Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB 2GĐ Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định Đặt […]

💥 KẾT QUẢ TRỒNG SẮN THÂM CANH VỚI PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG NPK MẶT TRỜI MỚI TẠI KRÔNG PA – GIA LAI, PHÙ CÁT – BÌNH ĐỊNH VÀ SƠN TỊNH – QUẢNG NGÃI

Kết quả trồng sắn thâm canh với phân bón chuyên dùng NPK Mặt Trời Mới tại Krông Pa – Gia Lai, Phù Cát – Bình Định và Sơn Tịnh – Quảng Ngãi ThS. Phạm Phú Hưng – Giám đốc, CN. Lưu Hữu Phước, CN. Nguyễn Ngọc Thạch, KS. Nguyễn Phúc, CN. Nguyễn Thiện Chiến (Công […]

Cách nào để giảm 50% lượng phân bón trên lúa?

Cách nào để giảm 50% lượng phân bón trên lúa? Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam Kết quả trình diễn trên 60 ha lúa tại ĐBSCL đã chứng minh điều này có thể làm được, giúp nông dân tiết kiệm chi phí mà năng suất vẫn có thể như kỳ vọng… Kết quả bất ngờ […]

Một số vấn đề cần quan tâm về việc sử dụng phân bón Mặt Trời Mới chuyên dùng trong kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch bưởi da xanh tại Bình Định và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Một số vấn đề cần quan tâm về việc sử dụng phân bón Mặt Trời Mới chuyên dùng trong kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch bưởi da xanh tại Bình Định và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ ThS. Phạm Phú Hưng – Giám đốc, ThS. Trần Văn Tuyến, CN. Lưu Hữu Phước, […]