Hiệu quả từ phân bón Mặt Trời Mới trong chuỗi liên kết sản xuất Lúa giống tại HTX NN Nhơn Thọ 2 và HTX NN Nhơn Lộc 1, TX. An Nhơn, Tỉnh Bình Định

Nguyễn Thanh Phương1; ThS. Phạm Phú Hưng2 1 Nguyên PVT Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ; 2 Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định. Vụ Đông xuân 2019-2020, Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định đã tham gia vào chuỗi […]

Kết quả sản xuất lạc thâm canh với phân bón chuyên dùng Mặt trời mới trong vụ Đông xuân 2019 – 2020 tại xã Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định

Kết quả sản xuất lạc thâm canh với phân bón chuyên dùng Mặt trời mới trong vụ Đông xuân 2019 – 2020 tại xã Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định Nguyễn Thanh Phương (Nguyên PVT – Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB); Lưu Hữu Phước (Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định) […]

Sử Dụng Phân Bón Mặt Trời Mới Chuyên Dùng Trong Kỹ Thuật Thâm Canh Lạc và Sắn Trong Mô Hình Lạc Xen Sắn

Sử Dụng Phân Bón Mặt Trời Mới Chuyên Dùng Trong Kỹ Thuật Thâm Canh Lạc và Sắn Trong Mô Hình Lạc Xen Sắn TS. Nguyễn Thanh Phương 1. Giống sử dụng – Đối với giống lạc: Lạc sẻ, Lỳ, mỏ két, L14, LDH.01 (Theo Quy chuẩn QCVN 01-57 : 2011/BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và […]

Kết quả nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm nano trong trồng trọt và kết quả sản xuất, ứng dụng của phân bón có hàm lượng nano với nhãn hiệu Mặt Trời Mới

Kết quả nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm nano trong trồng trọt và kết quả sản xuất, ứng dụng của phân bón có hàm lượng nano với nhãn hiệu Mặt Trời Mới TS. Nguyễn Thanh Phương1, KS. Nguyễn Văn Đạo2 1Nguyên PVT Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB (ASISOV), 2GĐ Kỹ thuật và Truyền thông […]