Kết quả sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ sản xuất của Nhà máy phân bón Long Mỹ

ThS. Phạm Phú Hưng; CN. Nguyễn Anh Nam; KS thực hành Huỳnh Ngọc Hoài và cs (Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định)  Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao chất lượng sản phẩm của Nhà máy Phân bón Long Mỹ (Nhà máy) trực […]

Kết quả sử dụng phân bón Mặt Trời Mới CD cho cây Lúa Vụ Đông Xuân 2021-2022 tại HTX NN Ngọc An, Hoài Nhơn, Bình Định

ThS. Phạm Phú Hưng – GĐ2, TS. Nguyễn Thanh Phương1, CN. Lưu Hữu Phước2, CN. Nguyễn Ngọc Thạch2, CN. Lê Thị Kim Nhường3, CN. Nguyễn Ngọc Nghiệp – GĐ3 1Nguyên PVT Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB, 2Công ty CP VTKT Nông nghiệp Bình Định, 3HTX NN Ngọc An 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Phường Hoài Thanh […]

Sản xuất nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu – Kết quả nghiên cứu, xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa thiếu nước, kém hiệu quả tại Phú Yên – Đề xuất một số vấn đề

TS. Nguyễn Thanh Phương – Nguyên PVT, Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB                      ThS. Phạm Phú Hưng – GĐ Cty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định và cs (Đăng trên Kỷ yếu Tổng kết 5 năm KHCN giai đoạn 2016-2020 tỉnh Phú Yên, 12/2021) Tóm tắt: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng […]

Kết quả sử dụng phân bón NPK Mặt Trời Mới chuyên dùng cho cây sắn năm 2021 tại Quảng Ngãi

  TS. Nguyễn Thanh Phương (Nguyên PVT – Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB); ThS. Phạm Phú Hưng (Giám đốc – Công ty CP Vật tư Kỹ thuật NN Bình Định) KS. Nguyễn Phúc (Công ty CP Vật tư Kỹ thuật NN Bình Định) KS. Lê Thị Út Quyên (Trung tâm Khuyến nông Quảng Ngãi) 1. […]

Lễ Trao Tặng Huy Hiệu 45 Năm Tuổi Đảng

Sáng ngày 13/09/2021, Chi bộ Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho Đảng viên Lưu Sinh Ngọc là Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Công ty. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Lê Văn Hồng […]

Thông báo Nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9

Kính gửi: Toàn thể Quý khách hàng và đối tác của Công ty Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông Nghiệp Bình Định xin trân trong gửi đến Quý khách hàng và đối tác của Công ty thời gian nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh […]