Thông báo tình hình dịch hại tuần 04 tháng 03/2018

Thông báo tình hình dịch hại tuần 4 tháng 03/2018 dẫn nguồn từ Cục Bảo Vệ Thực Vật. Tải về theo link bên dưới: Thông báo tình hình dịch hại tuần 4 tháng 03-2018  

Cần Thơ: Chuyển đổi sang trồng ớt nhằm thích ứng biến đổi khí hậu

        Theo định hướng của Chính phủ và ngành Nông nghiệp, trong công cuộc tái cơ cấu ngành nông nghiệp cần có kế hoạch chuyển đổi cây trồng để thích ứng với biến đổi khí hậu ở ĐBSCL nhằm cho hiệu quả cao hơn.           Nông dân Cần […]

Chỉ đạo công tác BVTV năm 2017 khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Ngày 24/11/2017 tại Thị trấn Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, Trung tâm BVTV Miền Trung phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đăk Nông tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác bảo vệ thực vật năm 2017, triển khai công tác bảo vệ thực vật năm 2018” ở các tỉnh Duyên Hải […]

Bộ Công Thương thông báo hủy bỏ hiệu lực của các Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với phân bón vô cơ

Nội dung cụ thể (Dẫn nguồn từ Cục Bảo Vệ Thực Vật) – Công văn của Bộ công thương: CV Bo Cong Thuong – Công văn của Cục Bảo Vệ Thực Vật: CV Cuc BVTV

Thông báo tình hình dịch hại tuần 4 tháng 11/2017

Thông báo tình hình dịch hại tuần 4 tháng 11/2017 dẫn nguồn từ Cục Bảo Vệ Thực Vật. Tải về theo link bên dưới: Thông báo tình hình dịch hại tuần 4 tháng 11

Thông báo tình hình dịch hại tuần 3 tháng 11/2017

Thông báo tình hình dịch hại tuần 3 tháng 11/2017 dẫn nguồn từ Cục Bảo Vệ Thực Vật. Tải về theo link bên dưới: Thông báo tình hình dịch hại tuần 3 tháng 11  

Thông báo tình hình dịch hại tuần 2 tháng 11/2017

Thông báo tình hình dịch hại tuần 2 tháng 11/2017 dẫn nguồn từ Cục Bảo Vệ Thực Vật. Tải về theo link bên dưới: Thông báo tình hình dịch hại tuần 2 tháng 11

Thông báo tình hình dịch hại tuần 1 tháng 11/2017

Thông báo tình hình dịch hại tuần 1 tháng 11/2017 dẫn nguồn từ Cục Bảo Vệ Thực Vật. Tải về theo link bên dưới: Thông báo tình hình dịch hại tuần 1 tháng 11

Sâu bệnh hoành hành thủ phủ điều Bình Phước

Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh trên cây điều ở Bình Phước diễn biến phức tạp và lan rộng, nặng nhất là khu vực TX Đồng Xoài, các huyện Đồng Phú, Bù Gia Mập, Bù Đăng… Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh trên cây điều ở Bình Phước diễn […]

Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 về Quản lý Phân bón

NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ PHÂN BÓN CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 108/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ PHÂN BÓN   Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn […]